Twój koszyk jest pusty!

Informacja prywatna

Ochrona prywatności jest dla nas ważna. Niniejsza polityka wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe, które można udostępnić podczas korzystania z tej witryny sieci Web. Zawsze wybierasz, czy udostępniać informacje osobiste za pośrednictwem witryny sieci Web. Wszelkie podane przez Ciebie dane osobowe będą traktowane z należytą troską i podlegające tej polityce, nie zostaną wykorzystane lub ujawnione w sposób, w jaki nie wyraziłeś zgody. Możesz też zrezygnować z niektórych zastosowań i ujawnień Twoich danych osobowych, zgodnie z zasadami opisanymi w tej polityce.

TWÓJ ZGODĘ

1. Korzystając ze strony internetowej, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką.

INFORMACJE ZEZWOLONE AUTOMATYCZNIE

2. Informacje niemożliwe do zidentyfikowania - podobnie jak wiele innych witryn sieci Web, witryna automatycznie zbiera pewne nie da się zidentyfikować informacje dotyczące użytkowników witryn sieci Web, takich jak adres IP (Internet Protocol) komputera, adres IP dostawcy usług internetowych, Datę i czas dostępu do witryny sieci Web, adres internetowy strony internetowej, z którą łączysz się bezpośrednio z witryną sieci Web, używanym systemem operacyjnym, sekcjami odwiedzanej witryny internetowej, odczytywanymi stronami sieci Web i obrazami Przeglądanej i zawartości pobieranej z witryny sieci Web. Te niemożliwe do zidentyfikowania informacje są wykorzystywane do celów administrowania witrynami sieci Web i systemu oraz ulepszania witryny sieci Web. Możemy również wykorzystywać niemożliwe do zidentyfikowania informacje, aby zainicjować interaktywne dyskusje w czasie rzeczywistym z użytkownikami. Twoje nie dające się zidentyfikować informacje mogą zostać ujawnione innym osobom i trwale archiwizowane w celu ich późniejszego wykorzystania.

3. Pliki cookie - witryna korzysta z plików cookie, technologii, która instaluje małą ilość informacji na komputerze użytkownika witryny sieci Web, aby umożliwić witrynie sieci Web rozpoznanie przyszłych odwiedzin za pomocą tego komputera. Pliki cookie zwiększają wygodę korzystania z witryny. Na przykład informacje dostarczane za pośrednictwem plików cookie są używane w celu rozpoznawania użytkownika jako poprzedniego użytkownika witryny sieci Web, dlatego nie trzeba wprowadzać swoich danych osobowych za każdym razem, oferować spersonalizowanej zawartości i informacji na Twoim komputerze, śledzić działalność na Witrynę sieci Web, aby odpowiedzieć na Twoje potrzeby i w inny sposób ułatwiać korzystanie z witryny sieci Web. Użytkownik może zdecydować się na odrzucenie plików cookie, jeśli pozwala na to przeglądarka, ale może to mieć wpływ na korzystanie z tej witryny i możliwość korzystania z niektórych funkcji witryny sieci Web lub angażować się w transakcje za pośrednictwem witryny sieci Web.

4. Informacje o śledzeniu - możemy wykorzystywać informacje inne niż prywatne, aby tworzyć zbiorcze raporty dotyczące informacji o śledzeniu dotyczące demografii użytkownika, kierunków ruchu i zakupów witryny, a następnie przekazywać te raporty reklamodawcom i innym osobom. Żadna z informacji o śledzeniu w raportach nie może być połączona z tożsamością lub innymi danymi osobowymi poszczególnych użytkowników. Fanatyka piłki nożnej może również łączyć informacje o śledzeniu z danymi osobowymi dobrowolnie dostarczanymi przez użytkowników witryn sieci Web. Po utworzeniu takiego połączenia wszystkie powiązane informacje traktowane są jako dane osobowe i będą używane i ujawniane tylko zgodnie z niniejszą polityką.


INFORMACJE OSOBISTE, KTÓRNE UZYSKIWAJĄ SZCZEGÓLNE INFORMACJE

5. Twoje dane osobowe - podczas korzystania z witryny sieci Web mogą zostać poproszone o dobrowolne podanie określonych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu lub dane karty kredytowej. Te informacje służą ułatwieniu komunikacji z Tobą i pomaganiu ubiegać się o dostęp do pewnych specjalnych funkcji transakcji w sieci Web lub przeprowadzania transakcji. Zawsze jest Pan (i) twoim wyborem, czy dostarczyć informacje osobiste, niestety, bez podawania wymaganych informacji, niektóre funkcje witryn nie będą dostępne i nie będzie można dokonywać żadnych transakcji za pośrednictwem witryny.


6. Wykorzystanie Twoich danych osobowych - możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do kontaktowania się z Tobą i odpowiadania na nie, aby odpowiedzieć na Twoje zapytania, przetwarzać transakcje i płatności oraz ułatwić i zwiększyć korzystanie z witryny sieci Web.
Możemy opracować dla Państwa poufny profil klienta, który będzie służył do zapewnienia najlepszej usługi dla Ciebie.

7. E-maile od nas - od czasu do czasu możemy wysyłać wiadomości e-mail lub inne komunikaty zawierające informacje o nas lub inne kwestie, które naszym zdaniem Cię zainteresują. W każdej chwili możesz poprosić nas, aby przestała wysyłać Ci e-mailem i inne informacje, kontaktując się z nami Kontakt Szanujemy Twoją prywatność i nie sprzedajemy, nie wynajmujemy lub nie wykorzystujemy listy e-mail klientów. Ponadto każdy wysłany przez nas e-mail pokaże Ci, jak zrezygnować z dalszych e-maili.

8. Polityka online dzieci - zobowiązujemy się do zachowania prywatności w Internecie dla wszystkich odwiedzających witrynę sieci Web, w tym dzieci. Zgodnie z ustawą o ochronie prywatności w Internecie dzieci nie będziemy świadomie zbierać żadnych danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat. Sprzedajemy produkty przeznaczone dla dorosłych. Jeśli dokonasz zakupu w naszej witrynie, reprezentujesz, że jesteś dorosły. Jeśli jesteś dzieckiem poniżej 13 roku życia, musisz poprosić swojego rodzica lub opiekuna prawnego o pomoc w korzystaniu z witryny sieci Web.

9. Ujawnienie Twoich danych osobowych - możemy ujawnić Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

(I) ujawnianie informacji dostawcom usług - w celu przetwarzania transakcji musimy ujawnić niektóre z Twoich danych osobowych niektórymi usługodawcom, takim jak wystawca karty kredytowej, firma zajmująca się weryfikacją kredytową innych firm, obsługujący produkt, usługę doręczania, I TeamFanShop, Inc. Przed ujawnieniem danych osobowych dostawca usług zgodzi się z nami, aby chronić prywatność Twoich danych osobowych w sposób zgodny z niniejszą polityką. Jeśli nie chcesz, abyśmy podali dane osobowe tych usługodawcom, nie wolno używać tej witryny do transakcji.

(Ii) Ujawnianie informacji na rzecz podmiotów stowarzyszonych - możemy udostępnić naszym spółkom stowarzyszonym ograniczone informacje osobiste. Zanim ujawnią się informacje osobiste, organizacja odbiorcy zgodzi się z nami, aby chronić prywatność Twoich danych osobowych w sposób zgodny z niniejszą polityką. Organizacje otrzymujące dane mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu dostarczenia Ci e-maila lub innych informacji o swoich produktach i usługach oraz innych sprawach.

(Iii) egzekwowanie prawa i ujawnianie informacji prawnych - możemy ujawnić Twoje dane osobowe instytucjom rządowym, które uzyskały zgodę na uzyskanie informacji lub gdy mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że informacje mogłyby być przydatne w dochodzeniu w sprawie bezprawnej działalności lub Do wykonania nakazu lub nakazu lub nakazu wydanego przez sąd, osobę lub organ odpowiedzialny za wymianę informacji, lub do przestrzegania zasad sądowych dotyczących tworzenia dokumentacji i informacji lub do naszego doradztwa prawnego.

10. Uzyskiwanie dostępu do Twoich danych osobowych - możesz poprosić o dostęp do Twoich danych osobowych i informacji dotyczących naszej kolekcji, używania i ujawniania tych informacji, kontaktując się z nami Skontaktuj się z nami Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych prawem, będziesz mieć racjonalny dostęp do Twoich danych osobowych , Uprawnienie do zakwestionowania dokładności i kompletności informacji oraz możliwość jej zmiany w stosownych przypadkach. Możesz pomóc nam w utrzymaniu dokładności informacji, informując nas o wszelkich zmianach w Twoich danych osobowych.


INNE SPRAWY

11. Konkursy i promocje - jeśli konkursy lub promocje są udostępniane za pośrednictwem witryny sieci Web, odpowiednie zasady dotyczące konkursu lub promocji mogą obejmować zasady dotyczące zbierania, wykorzystywania i ujawniania informacji osobistych. W zakresie, w jakim te szczególne przepisy są sprzeczne z tą polityką, zasady konkursu zastępują niniejszą politykę, dotyczące informacji osobistych zbieranych w związku z konkursem lub promocją.

12. Inne witryny sieci Web - witryna sieci Web może zawierać linki do innych witryn sieci Web lub zasobów internetowych. Po kliknięciu jednego z tych linków nawiązujesz kontakt z inną witryną sieci Web lub zasobem internetowym. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie kontrolujemy tych innych witryn ani zasobów, ani ich gromadzenia, używania i ujawniania Twoich danych osobowych.

13. Dawni użytkownicy - jeśli przestaniesz korzystać z tej witryny lub zgody na korzystanie z tej witryny internetowej, możemy nadal używać i ujawniać Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką, z czasem zmienioną. Jeśli jednak chcesz, abyśmy przestali wysyłać niechciane wiadomości e-mail i inne informacje, prosimy o kontakt w sprawie kontaktu z nami

14. Zmiany w polityce - aby dostosować zmiany w witrynie sieci Web, zmieniać technologie i rozwój prawodawstwa, możemy dowolnie zmieniać niniejszą politykę bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby. Tutaj zostaną opublikowane nowe wersje tej polityki. Nasza kolekcja, użycie i ujawnienie Twoich danych osobowych będzie regulowane przez wersję tej zasady obowiązującej w tym czasie. W związku z tym podczas korzystania z witryny sieci Web należy sprawdzić datę niniejszej zasady i sprawdzić wszelkie zmiany od ostatniej wersji.

Mapa strony
  • Kluby 2018-19
  • Dzieci 2018-19
  • Narodowa 2018
  • Narodowa Dzieci 2018
  • Kobiety 2018-19
  • Dzieci 2017-18
  • Kluby 2017-18
  • Kobiety 2017-18